Thursday, July 8, 2010

PERBADANAN PUTRAJAYA


PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG
Perbadanan Putrajaya dengan ini mempelawa calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakkan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap seperti berikut : -

Dapatkan Borang Permohonan On-line
KELAYAKAN SEKOLAH RENDAH
BIL
JAWATAN
KOD JAWATANGRED
-->
1 .
PEMANDU KENDERAAN GRED R3 (KONTRAK)
R3003
R3

-->
KELAYAKAN DIPLOMA
BIL
JAWATAN
KOD JAWATANGRED
-->
1 .
PENOLONG JURUTERA (AWAM/ELEKTRIKAL/MEKANIKAL) GRED J29 (KONTRAK)
J29007
J29

-->
KELAYAKAN SIJIL
BIL
JAWATAN
KOD JAWATANGRED
-->
1 .
JURUTEKNIK (AWAM/MEKANIKAL/SENIBINA) GRED J17 (KONTRAK)
J17009
J17

-->
2 .
PEMBANTU PERTANIAN GRED G17 (KONTRAK)
G17004
G17

-->
KELAYAKAN LAIN-LAIN
BIL
JAWATAN
KOD JAWATANGRED
-->
1 .
AHLI MUZIK GRED B27 (KONTRAK)
B27006
B27

-->
KELAYAKAN SPM/SPMV
BIL
JAWATAN
KOD JAWATANGRED
-->
1 .
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 (KONTRAK)
N17010
N17

-->
2 .
PEMBANTU PENGUATKUASA GRED N17 (KONTRAK)
N17011
N17

-->
KELAYAKAN IJAZAH
BIL
JAWATAN
KOD JAWATANGRED
-->
1 .
JURUTERA (AWAM) GRED J41 (KONTRAK)
J41010
J41

-->
2 .
ARKITEK GRED J41 (KONTRAK)
J41009
J41

-->
3 .
PEGAWAI PENILAIAN GRED W41 (KONTRAK)
W41004
SEBARANG KETERANGAN JAWATAN DAN BORANG PERMOHONAN SILA KLIK DI SINI

Wednesday, July 7, 2010

LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun di bawah
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia yang bertanggungjawab
memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang di seluruh negara mempelawa
warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan serta berkelayakan dan
bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan-jawatan berikut:

PEMBANTU TEKNIK

1. (A) Jawatan : Pembantu Teknik
(B) Gred Jawatan : J29
(C) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(D) Taraf Jawatan : Tetap
(E) Gred Gaji : P1T1 RM1549.40-P1T21RM3046.80
P2T1 RM1620.49-P2T21RM3241.91
P3T1 RM1694.60-P3T21RM3430.90

Bidang Tugas
Melaksanakan dan mengurus tugas-tugas melaksanakan projek-projek
Kejenteraan Ladang di pusat-pusat Kejenteraan Ladang Pertubuhan Peladang.
Syarat-syarat Lantikan
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;
(c) diploma dalam bidang kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan
pertanian atau kejuruteraan mekatronik yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J29: P1T2);
dan (d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
2. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik dan adalah
layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk
kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pembantu Teknik Gred J29,
tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam
perkhidmatan dan:-
(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.PEMBANTU EHWAL EKONOMI

(A) Jawatan : Pembantu Ehwal Ekonomi
(B) Gred Jawatan : E17
(C) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(D) Taraf Jawatan : Tetap
(E) Gred Gaji : P1T1 RM821.89- P1T24 RM2152.86
P2T1 RM873.32- P2T24 RM2274.01
P3T1 RM926.26- P3T24 RM2399.46
Bidang Tugas:
Membantu Pengurusan Pertubuhan Peladang, mengurus dan mentadbir
Pertubuhan Peladang Kawasan dalam pelaksanaan projek-projek ekonomi,
perniagaan, keahlian, kredit dan hal ehwal sosial Pertubuhan Peladang.
Syarat-Syarat Lantikan
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan; atau
(ii) Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E17 : P1T8);
dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(e) Keutamaan bagi calon yang mempunyai Sijil Institut Pertanian
(SIP).

TEMPOH PERCUBAAN
Semua lantikan ke jawatan seperti di atas dikehendaki melalui tempoh
percubaan antara 1 hingga 3 tahun dan boleh disahkan dalam perkhidmatan
setelah lulus peperiksaan dan syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam skim
perkhidmatan jawatan berkenaan.

CARA MEMOHON
Permohonan hendaklah menggunakan ‘Borang Permohonan Pekerjaan’ yang
boleh didapati di laman web LPP mulai (30 Jun 2010 Rabu) dan disertakan
salinan sijil-sijil akademik/transkrip, kad pengenalan (yang disahkan), penama
untuk rujukan serta sekeping gambar berukuran passport dan menulis nama
jawatan yang dipohon di sebelah atas penjuru kiri sampul surat.
Permohonan dihantar terus kepada:
KETUA PENGARAH
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG
BLOK C UTARA, PUSAT BANDAR DAMANSARA
KARUNG BERKUNCI 11005
50990 KUALA LUMPUR
(u/p: Bahagian Khidmat Pengurusan)

Permohonan daripada calon yang sedang berkhidmat dengan jabatan dan agensi
kerajaan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing selaras dengan
peruntukan perkara peraturan 17, Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penempatan Perkhidmatan) 2005. Hanya
calon yang berjaya dalam tapisan senarai pendek sahaja yang akan dipanggil
untuk ditemuduga. Permohonan yang TIDAK DIHUBUNGI dalam tempoh tiga bulan
dari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya. Tarikh tutup permohonan
adalah pada 14 Julai 2010 (Rabu).

SEBARANG KETERANGAN DAN BORANG PERMOHONAN SILA KLIK DI SINI

MAJLIS PERBANDARAN DUNGUN TERENGGANU

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia keutamaan rakyat Negeri Terengganu yang berkelayakan dan berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh iklan ditutup untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

1.
Jurutera Gred J44 (1 Kekosongan)
Pengurusan Dan Profesional
P1T1RM3026.12 - P1T14RM5016.03 P2T1RM3355.90 - P2T14RM5544.71
2.
Jurutera Gred J41 (1 Kekosongan)
Pengurusan Dan Profesional
P1T1 RM 2088.25 – P1T23 RM 4721.03 P2T1 RM 2184.26 – P2T23 RM 5015.88 P3T1 RM 2284.45 – P3T23 RM 5306.79
3.
Arkitek Gred J41 (1 Kekosongan)
Pengurusan Dan Profesional
P1T1 RM 2088.25 – P1T23 RM 4721.03 P2T1 RM 2184.26 – P2T23 RM 5015.88 P3T1 RM 2284.45 – P3T23 RM 5306.79

4.
Arkitek Landskap Gred J41 (1 Kekosongan)
Pengurusan Dan Profesional
P1T1 RM 2088.25 - P1T23 RM 4721.03 P2T1 RM 2184.26 - P2T23 RM 5015.88 P3T1 RM 2284.45 - P3T23 RM 5306.79

5.
Pegawai Undang-Undang Gred L41 (1 Kekosongan)
Pengurusan Dan Profesional
P1T1 RM 1989.45 – P1T24 RM 4700.07 P2T1 RM 2085.46 – P2T24 RM 4982.51 P3T1 RM 2185.65 – P3T24 RM 5274.82

6.
Juruaudit Gred W41 (1 Kekosongan)
Pengurusan Dan Profesional
P1T1 RM 1702.81 - P1T27 RM 4688.95 P2T1 RM 1798.82 - P2T27 RM 4968.61 P3T1 RM 1899.01 - P3T27 RM 5255.39

7.
Penolong Pegawai Tadbir Gred N27
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 1204.55 – P1T26 RM 3027.10 P2T1 RM 1274.13 – P2T26 RM 3213.25
(3 Kekosongan)
P3T1 RM 1346.73 – P3T26 RM 3405.26

8.
Penolong Pegawai Penguatkuasa Gred N27 (1 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 1204.55 – P1T26 RM 3027.10 P2T1 RM 1274.13 – P2T26 RM 3213.25 P3T1 RM 1346.73 – P3T26 RM 3405.26

9.
Pembantu Arkitek Landskap Gred J29 (1 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 1549.40 – P1T21 RM 3046.80 P2T1 RM 1620.49 – P2T21 RM 3241.91 P3T1 RM 1694.60 – P3T21 RM 3430.90

10.
Penolong Juruukur Bahan Gred J29 (1 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 1549.40 - P1T21 RM 3046.80 P2T1 RM 1620.49 - P2T21 RM 3241.91 P3T1 RM 1694.60 - P3T21 RM 3430.90

11.
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 (1 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 1160.69 - P1T27 RM 3057.39 P2T1 RM 1231.78 - P2T27 RM 3241.91 P3T1 RM 1305.89 - P3T27 RM 3430.90
12.
Penolong Pegawai Senibina Gred J29 (1 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 1549.40 - P1T21 RM 3046.80 P2T1 RM 1620.49 - P2T21 RM 3279.74 P3T1 RM 1694.60 - P3T21 RM 3476.28

13.
Penolong Pegawai Penerangan Gred S27 (1 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 1204.55 - P1T26 RM 3027.10 P2T1 RM 1274.13 - P2T26 RM 3213.25 P3T1 RM 1346.73 - P3T26 RM 3405.26

14.
Penolong Akauntan Gred W27 (1 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 1209.09 - P1T26 RM 3031.64 P2T1 RM 1278.67 - P2T26 RM 3217.79 P3T1 RM 1351.27 - P3T26 RM 3409.80

15.
Penolong Pegawai Belia Dan Sukan Gred S27 (1 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 1204.55 - P1T26 RM 3027.10 P2T1 RM 1274.13 - P2T26 RM 3213.25 P3T1 RM 1346.73 - P3T26 RM 3405.26
16.
Juruteknik Ukur Bahan Gred J17 (1 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 843.06 - P1T26 RM 2325.37 P2T1 RM 896.00 - P2T26 RM 2452.46 P3T1 RM 950.45 - P3T26 RM 2583.95

17.
Juruteknik Perancang Bandar & Desa Gred J17 (2 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 843.06 - P1T26 RM 2325.37 P2T1 RM 896.00 - P2T26 RM 2452.46 P3T1 RM 950.45 - P3T26 RM 2583.95

18.
Juruteknik (Awam) Gred J17 (4 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 843.06 - P1T26 RM 2325.37 P2T1 RM 896.00 - P2T26 RM 2452.46 P3T1 RM 950.45 - P3T26 RM 2583.95

19.
Tukang K1 (Mekanikal) Gred R17 (2 kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 1166.74 - P1T15 RM 1981.96 P2T1 RM 1218.17 - P2T15 RM 2083.39 P3T1 RM 1271.11 - P3T15 RM 2189.21

20.
Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 (4 Kekosongan)
Perkhidmatan Sokongan
P1T1 RM 821.89 – P1T24 RM 2152.86 P2T1 RM 873.32 – P2T24 RM 2274.01 P3T1 RM 926.26 – P3T24 RM 2399.46

SEBARANG KETERANGAN DAN JUGA BORANG PERMOHONAN SILA KLIK DI SINI YER..

MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI KEDAH

Warganegara Malaysia terutamanya rakyat negeri Kedah Darul Aman yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan ditutup adalah dipelawa memohon untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Perbandaran Sungai Petani, Kedah Darul Aman sepertimana yang dinyatakan dibawah ini.

BIL.

JAWATAN

GRED

TARAF JAWATAN

TARIKH TUTUP

1

PEGAWAI UNDANG-UNDANG

L41

TETAP

08 JULAI 2010

2

PENOLONG JURUAUDIT

W27

TETAP

08 JULAI 2010

3

PENOLONG PEGAWAI PERANCANG

J29

TETAP

08 JULAI 2010

4

PEMBANTU JURUAUDIT

W17

TETAP

08 JULAI 2010

5

JURUTEKNIK MEKANIKAL

J17

TETAP / KONTRAK

08 JULAI 2010

6

PEMBANTU PENGUATKUASA

N17

KONTRAK

08 JULAI 2010

7

PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN

N17

TETAP / KONTRAK

08 JULAI 2010

CARA MEMOHON

 • Permohonan hendaklah menggunakan Borang MPSPK(S)01, yang boleh didapati di Bahagian Sumber Manusia, Majlis Perbandaran Sungai Petani, Kedah Darul Aman, di Aras 2 Kompleks SP Plaza, Jalan Ibrahim, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman atau melalui laman web Majlis – www.mpspk.gov.my

 • Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil bagi kelayakan yang disyaratkan.

 • Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK :-

  • Tidak disertakan dokumen yang diperlukan.

  • Tidak lengkap atau tidak terang.

  • Tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam iklan.

  • Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai sedang berkhidmat.

ALAMAT PERMOHONAN

 • Borang permohonan yang telah lengkap dipenuhi hendaklah dikembalikan kepada :-

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sungai Petani,
Aras 2 Kompleks SP Plaza, Jalan Ibrahim,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.

( u/p : Bahagian Sumber Manusia )

 • Sila catatkan nama jawatan yang dipohon disebelah kiri sampul surat.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN ( 8 JULAI 2010)

 • Borang permohonan yang telah lengkap dipenuhi hendaklah dikembalikan ke alamat diatas sebelum atau pada tarikh tutup. Permohonan yang diterima selepas dari tarikh tutup iklan tidak akan diberi pertimbangan.

 • UNTUK KETERANGAN DAN BORANGPERMOHONAN SILA KLIK DI SINI
SEMOGA BERJAYA..

SALAM SATU MALAYSIA

BISMILLAHHIRRAHMANNIRAHIM...

SALAM KEPADA SEMUA PEMBACA...OOOPSS..MAAF PADA YG BUKAN ISLAM, SAYA MENGUCAPKAN SALAM SEJAHTERA.. BLOGINI AKAN MEMAPARKAN JAWATAN KOSONG SAMADA DARIKEKOSONGAN JAWATAN KERAJAAN ATAU SWASTA. SAYA AKAN MENGEMASKINI JAWATAN KOSONG DARI SEMASA KE SEMASA..DIHARAP ANDA SEMUA AKAN BERPUASHATI DENGAN PERKONGSIAN SAYA INI..SAYA DOAKAN ANDA SEMUA AKAN BERJAYA DALAM KERJAYA ANDA..TQ..SALAM