Wednesday, July 7, 2010

MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI KEDAH

Warganegara Malaysia terutamanya rakyat negeri Kedah Darul Aman yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan ditutup adalah dipelawa memohon untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Perbandaran Sungai Petani, Kedah Darul Aman sepertimana yang dinyatakan dibawah ini.

BIL.

JAWATAN

GRED

TARAF JAWATAN

TARIKH TUTUP

1

PEGAWAI UNDANG-UNDANG

L41

TETAP

08 JULAI 2010

2

PENOLONG JURUAUDIT

W27

TETAP

08 JULAI 2010

3

PENOLONG PEGAWAI PERANCANG

J29

TETAP

08 JULAI 2010

4

PEMBANTU JURUAUDIT

W17

TETAP

08 JULAI 2010

5

JURUTEKNIK MEKANIKAL

J17

TETAP / KONTRAK

08 JULAI 2010

6

PEMBANTU PENGUATKUASA

N17

KONTRAK

08 JULAI 2010

7

PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN

N17

TETAP / KONTRAK

08 JULAI 2010

CARA MEMOHON

 • Permohonan hendaklah menggunakan Borang MPSPK(S)01, yang boleh didapati di Bahagian Sumber Manusia, Majlis Perbandaran Sungai Petani, Kedah Darul Aman, di Aras 2 Kompleks SP Plaza, Jalan Ibrahim, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman atau melalui laman web Majlis – www.mpspk.gov.my

 • Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil bagi kelayakan yang disyaratkan.

 • Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK :-

  • Tidak disertakan dokumen yang diperlukan.

  • Tidak lengkap atau tidak terang.

  • Tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam iklan.

  • Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai sedang berkhidmat.

ALAMAT PERMOHONAN

 • Borang permohonan yang telah lengkap dipenuhi hendaklah dikembalikan kepada :-

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sungai Petani,
Aras 2 Kompleks SP Plaza, Jalan Ibrahim,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.

( u/p : Bahagian Sumber Manusia )

 • Sila catatkan nama jawatan yang dipohon disebelah kiri sampul surat.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN ( 8 JULAI 2010)

 • Borang permohonan yang telah lengkap dipenuhi hendaklah dikembalikan ke alamat diatas sebelum atau pada tarikh tutup. Permohonan yang diterima selepas dari tarikh tutup iklan tidak akan diberi pertimbangan.

 • UNTUK KETERANGAN DAN BORANGPERMOHONAN SILA KLIK DI SINI
SEMOGA BERJAYA..

No comments:

Post a Comment